Makinede Geleneksel Türk İşlemeleri

Genel

Makinede geleneksel Türk işlemeleri kurs programını tamamlayan bireyin, 

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

Makinelerde meydana gelebilecek basit arızaları gidererek makinelerinbakımı ve korunması işlemlerini uygulaması, 

Nakışta işlemeye hazırlık ve ürünü kullanıma hazır hâle getirme işlemleriniyapması,

Yıpranan ve yırtılan triko ve dokuma örgü ürünlerin onarımını yapmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

MAKİNEYİHAZIRLAMA VEBASİT ARIZALAR

NAKIŞTAİŞLEMEYEHAZIRLIK

DESENTASARIMLARI

DESEN PANOSU

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak. 

13 yaşını tamamlamış olmak.

 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

345 SAAT EĞİTİM SÜRESİ