Salt Montessori Eğitimi

Genel

Montessori eğitim programı temeli bireysel eğitime dayanan Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan bir eğitim modelidir. Bu, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir.

Montessori her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunur. Montessori bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir. Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktadır. Montessori eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Konu Başlıkları

 Tarihi ve kurumsal temelleri

Öz bakım
Eğitimde hassas dönemler
Ödül- ceza/ Pozitif disiplin
Emici Zihin
Casa dei Bambini keşifleri
Duyu gelişimi ve duyuları geliştirici materyaller
Dünya çapında Montessori eğitimi lan ünlüler

İstihdam Alanları

Bu programa başarıyla tamamlayan öğrenciler;

Montessori okullarında,

Özel kreşlerde,Gündüz bakım evlerinde,

Ana okulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında öğretmen yardımcısı olarak görev alabilirler.


120 SAAT EĞİTİM SÜRESİ