Montessori Materyalleri Yapımı

Genel

Montessori eğitim programı temeli bireysel eğitime dayanan Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan bir eğitim modelidir. Bu, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir.

Montessori her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunur. Montessori bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir. 

Konu Başlıkları

* Duyu materyalleri

* Matematik materyalleri
* Dil ve okuma yazma materyalleri

İstihdam Alanları

Bu proğrama katılan öğrenciler Montessori eğitim alanında birikimlerini artırabilirler.

60 SAAT EĞİTİM SÜRESİ