Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi

Genel

İnternetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte internet ve ona bağlı sistemler aracılığıyla işlenen suçlar da çoğalmaktadır. Bu suçlar siber suç olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçek hayatta karşılaşılan suçlar internet aracılığıyla da işlenmektedir. Bu suçlar mevcut hukuk sistemi içerisinde de karşılığı olan suçlardır. 2. Bu programla; internet yoluyla karşılaşılan tehditler, bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler hakkında farkındalık oluşturulmaktadır. Bunun yanında, bireylerin bilgisayarlarını ve mobil cihazlarını koruması için neler yapabilecekleri de pratik olarak anlatılmaktadır. Programın sonunda bireyin internet üzerinden işlenen suçların önüne geçilmesi sağlanırken, internetin güvenli bir şekilde kullanılması da sağlanmış olacaktır. 

Konu Başlıkları

 Bilgi ve Siber Güvenlik.

 Bilgisayar ve Erişim Güvenliği.
 Tehditler ve Korunma Yöntemleri. 
 Internet ve Ağ Güvenliği 6 Mobil Cihazlarda Güvenlik.
 Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyet.

İstihdam Alanları

 Program, temel düzeyde bilgi güvenliği konusunda bilinçli kişiler yetiştirmek ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı sağlayarak, öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

MODÜLER PROGRAM

17 SAAT EĞİTİM SÜRESİ