Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi

Genel

İnternetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte internet ve ona bağlı sistemleraracılığıyla işlenen suçlar da çoğalmaktadır. Bu suçlar siber suç olarakadlandırılmaktadır. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçek hayattakarşılaşılan suçlar internet aracılığıyla da işlenmektedir. Bu suçlar mevcut hukuk sistemiiçerisinde de karşılığı olan suçlardır.2. Bu programla; internet yoluyla karşılaşılan tehditler, bu tehditlere karşı alınabilecekönlemler hakkında farkındalık oluşturulmaktadır. Bunun yanında, bireylerinbilgisayarlarını ve mobil cihazlarını koruması için neler yapabilecekleri de pratik olarakanlatılmaktadır. Programın sonunda bireyin internet üzerinden işlenen suçların önünegeçilmesi sağlanırken, internetin güvenli bir şekilde kullanılması da sağlanmış olacaktır. 

Konu Başlıkları

 Bilgi ve Siber Güvenlik.

 Bilgisayar ve Erişim Güvenliği.
 Tehditler ve Korunma Yöntemleri. 
 Internet ve Ağ Güvenliği 6Mobil Cihazlarda Güvenlik.
 Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyet.

İstihdam Alanları

 Program, temel düzeyde bilgi güvenliği konusunda bilinçli kişiler yetiştirmek ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı sağlayarak, öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

MODÜLER PROGRAM

17 SAAT EĞİTİM SÜRESİ