Zekâ Oyunları Başlangıç Düzeyi

Genel

 Zekâ Oyunları Başlangıç Düzeyi Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin; 

 Eğitici Zekâ oyunları ile tanışması, 
 Sıralı düşünme becerilerini kazanması, 
 Planlı hareket etme becerisi kazanması,
 Analitik ve sistematik düşünme becerisini geliştirmesi
 Empati duygusunun gelişmesi, 
 Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğrenmesi,
 Eğlenceli bir eğitim modeline kavuşmasıamaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

 

 Görsel Algı 
 El Göz Koordinasyonu, 
 Şekil Zemin İlişkisi, 
 Şeklin Mekândaki Konumu 
 Problem Çözme Becerisi, 
 Parçadan Bütüne, Tümden Gelim Tüme Varım İlişkilerini 
 Orijinal, Esnek ve Akıcı Düşünmeyi Geliştirme

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 6 yaşını doldurmuş olmak. 

 Zekâ Oyunları Kurs Programı’na katılmasına engel bir sağlık problemiolmadığını beyan etmek.