Zekâ Oyunları Okul Öncesi

Genel

 Zekâ Oyunları Okul Öncesi Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin; 

 Eğitici Zekâ oyunları ile tanışması, 
 Sıralı düşünme becerilerini  kazanması, 
 Planlı hareket etme becerisi kazanması, 
 Problem çözme becerilerini geliştirmesi,
 Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğrenmesi, 
 Çocuklara oyun oynatarak eğlenceli bir eğitim modeli sunulmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 Görsel Algı –El Göz Koordinasyonu, 

 Şekil Zemin İlişkisi, 
 Şeklin Mekândaki Konumu
 Orijinal, Esnek ve Akıcı Düşünme

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 5 yaşını doldurmuş olmak 

 Zekâ Oyunları kurs programına katılmasına engel bir sağlık problemi olmadığınıbeyan etmek.

MODÜLER PROGRAM

100 SAAT EĞİTİM SÜRESİ