Zekâ Oyunları Öğreticiliği

Genel

 Zekâ Oyunları Öğreticiliği kurs programını bitiren bireyin;

 Bireylerin mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarakoynadıkları zekâ oyunları eğitiminin amaçlarını bilmesi,
 Değerler eğitimi hakkında farkındalık oluşturulmasıamaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları

 Zekâ Oyunları Eğitiminin Genel Amacı

 Zekâ Oyunları Eğitiminde Temel Kavramlar 
 Zekâ Oyunlarında Temel Beceriler 
 Zekâ Oyunları Çeşitleri 
 Zekâ Oyunları Etkinliği Planlama 
 Etkinlik Örnekleri

MODÜLER PROGRAM

44 SAAT EĞİTİM SÜRESİ