Temel Robotik ve Kodlama

Genel

Temel Robotik ve Kodlama Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayan bireyin; 

1. Robotu programlamada kullanılan merkezi işlem ünitesini (Akıllı tuğlayı)bilmesi ve programlaması
Robotun temel hareketlerini sağlayan motorlarını tanıması ve tasarımlarındakullanması, hareket için gerekli programı yazması
Robotuna motorlar takarak tasarlaması ve motorlara uygun programbloklarını kullanması
Dokunma sensörünü kullanması ve programlayarak robotunu sensörlü olarakhareket ettirmesi
Robota Renk Sensörü takması ve gerekli programı yazması, sensörkullanlamayı bilmesi, Renk sensörünü kullanarak çizgi takip eden robotprogramını yapmasıamaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları

Robot Programlama Yazılımı 

Akıllı Tuğla Bağlantıları ve Panel Kullanımı
Robotta Temel Hareketler ve Dönüşler
 Medium Motor Uygulamaları
 Ultrasonic Sensör Uygulamaları 
Dokunmatik Sensör Uygulamaları 
Gyro Sensör Uygulamaları 
Renk Sensörü Uygulamaları
Akıllı Sistem Tasarlama

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

      1. Okuryazar olmak, 

       2. 10 yaşını tamamlamış olmak, 
       3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak