Sedef Kakma

Genel

       

        Motifleme, işleme, oyma, sedefleme, temizleme ve bakım işlerini yapabilenkişidir.

Konu Başlıkları

       Geometrik çizimler yapmak

       Dekupe oyma yapmak
       Elde birleştirme ve perdah yapmak
       Ahşap Kakma Yapmak
       Yüzey oyma yapmak
        Sedef Kakma Yapmak

İstihdam Alanları

       Kursun gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Ahşap Teknolojisi sektöründe; 

       1. Atölyeler,
       2. Kendi iş yerleri/ atölyeleri, 
       3. Mağazalar vb. yerlerde çalışabilirler. 

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

       

          1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 
           2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.