Adab-ı Muaşeret

Genel

 Adab-ı Muaşeret Kurs Programını tamamlayan bireyin; 

 Adab-ı muaşeret kavramının kapsamını bilmesi, 
 Kuran’da adab-ı muaşeret ilkelerine ilişkin örnekler vermesi,
 Toplumsal iletişimde adab-ı muaşeret ilkelerini bilmesi, 
 Kamusal alanlarda adab-ı muaşeret ilkelerini kavramasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 Adab-ı Muaşeret 

 Kur’an’da Adab-ı Muaşeret İlkeleri 
 Sünnette Adab-ı Muaşeret İlkeleri 
 Kişisel İletişimde Adab-ı Muaşeret 
 Aile İçi İletişimde Adab-ı Muaşeret 
 Toplumsal İletişimde Adab-ı Muaşeret 
 Kamusal Alanlarda Adab-ı Muaşeret

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 12 Yaşını tamamlamış olmak. 

 Okuryazar olmak. 

MODÜLER PROGRAM

26 SAAT EĞİTİM SÜRESİ