Gençlerle İletişim

Genel

 Gençlerle İletişim Kurs Programını tamamlayan bireyin;

 Gençlerle etkili iletişim ilkelerini kavramaları, 
 Dijital iletişimde ölçüleri kavraması,
 İletişimi kolaylaştıran etkenleri tanıması, 
 Gençlerle iletişim engellerini tanıması,
 Ergenlik süreci ve bağımlılık problemini bilmesi,amaçlanmaktadır.

 Konu Başlıkları

 Kur’an’da Gençlik ve Gençler 

 Peygamberimizin Gençlere Verdiği Önem ve Değer 
 Gençlerle Etkili İletişim 
 İletişimi Kolaylaştıran Etkenler 
 İletişim Engelleri 
 Alışkanlık Kazanma 
 Gençliğin İlgi Alanlarına Göre İletişim 
 Ergenle Etkili İletişim

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 12 Yaşını tamamlamış olmak 

 Okuryazar olmak

MODÜLER PROGRAM

38 SAAT EĞİTİM SÜRESİ